Nieuws - Foto's - Videos - 2015

27 december 2015 - De Lekkerkerker in het Draaiorgelmuseum te Haarlem

Veel belangstelling was er deze zondagmiddag voor het draaiorgelmuseum met als bijzonder gastorgel “De Lekkerkerker” .Tot ieders genoegen speelde het orgel een gevarieerd repertoire voor de bezoekers o.a. kerstmuziek, Carl Frei arrangementen enz. Met uitzondering van twee speelrondes van de collectie van het museum speelde De Lekkerkerker tot 18.00 uur. Er is ook even gelegenheid geweest om het orgel met de hand te draaien.
Haarlem, 27 december 2015. De Lekkerkerker
Haarlem, 27 december 2015. Jupiter, De Lekkerkerker en Pod.2
Haarlem, 27 december 2015. Achter De Lekkerkerker
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting
11 december 2015 - Draaiorgel De Lekkerkerker op Kaarsjesmiddag
27 november 2015
Adrie Vergeer Ereburger van de stad Gouda

Op vrijdag 27 november 2015 werd Adrie Vergeer in het gebouw Concordia benoemd tot ereburger van Gouda wegens zijn verdienste als orgelman, orgelbouwer en arrangeur van draaiorgelmuziek. In het bijzonder voor de stad Gouda, waar Adrie geboren en getogen is. Onder het mom dat hij er voor een verjaardag moest spelen werd hij naar Concordia gelokt. En zo kwam hij spelend met De Harlekino het gebouw binnen. Burgemeester Milo Schoenmaker overhandigde Adrie de penning en spelde de onderscheiding op.

Adrie heeft zich in de afgelopen 50 jaar bewezen als autodidact  een prima vakman te zijn op het gebied van draaiorgels. In 1964 maakte hij zijn 1e arrangement voor De Lekkerkerker en sindsdien noteerde hij regelmatig voor dit orgel en ook voor anderen. Boven de toenmalige stalling van De Lekkerkerker aan de Hoge Gouwe had Adrie zijn atelier. Hier begon hij ook met het bouwen van een klein handdraaiorgeltje De Violetta.
Op de contactdag van de Kring van Draaiorgelvrienden in zaal Kunstmin op Hemelvaartsdag 23 mei 1968 werd Adrie door de toenmalige voorzitter van de KDV
Mr. Romke de Waard in het zonnetje gezet onder het motto: Attentie voor jong talent.

Verder mag niet worden vergeten de inzet van Adrie’s echtgenote Riet. Zij is inmiddels ook een bekende verschijning in de binnenstad met Het Zonnetje en soms De Pansfluiter.

Na het uitreiken van de onderscheiding door de burgemeester was er tot 18.30 uur een gezellig samenzijn van de genodigden met muziek van De Harlekino. Daar kon aan worden gedraaid en dat deed ook de burgemeester en Mischa de kleinzoon van Adrie en Riet. Er waren ongeveer 60 personen aanwezig waaronder bestuursledenvan de SBL, KDV, Memu en de NFD familie en orgelvrienden uit het hele land en België.

Met dank aan Marianka Peters, ceremoniemeester, Hans de Korte en de dames Hennie en Willy voor de verzorging van deze surpriseparty.
Adrie en Riet komen de feestzaal binnen
Adrie krijgt door dat het zijn feestje is
Burgemeester Milo Schoenmaker spreekt Adrie toe
Adrie en Riet luisteren aandachtig naar de lovende woorden van de burgemeester
Burgemeester Milo Schoenmaker en ceremoniemeester Marianka Peters
De nieuwe ereburger bewondert de onderscheiding
De burgemeester draait de Harlekino
Micha, kleinzoon van Adrie en Riet draait met zijn oom Arjan de Harlekino
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting
22 t/m 27 september 2015 - De Lekkerkerker op het Musique Mecanique in Dijon Frankrijk

Van 19 t/m 27 september vond in Dijon, Frankrijk het Festival Musique Mecanique plaats.
Van 24 t/m 27 september speelden er grote orgels in het centrum van deze mooie oude stad. Uit Nederland waren aanwezig:
Het Zonnetje van Adrie en Riet Vergeer, Gouda.
De Lekkerkerker van de Stichting Behoud Lekkerkerker, Gouda.
Begeleiders Frans Pieter Meilink en Els en Ries van Beek.
De Westfries van de gebroeders Jan en Geek van Vliet, Leiden.
De Anton Pieck en De Ruisdael van de familie Van Eijk, Terwolde.
De Floreal van Hiddo van Os.
Uit overige landen:
De Zeelandia, Minning-orgel, zusterorgel van Het Zonnetje.
Een orgel op Limonaire gamma ( nieuwbouw?) van fam. Stimolo.
52er Gebr. Bruder van Fam. Grohl.

Verder een groot aantal kleine handdraaiorgels al of niet met entertainment.
Het weer was gedurende de festivaldagen fantastisch. Er kwam ook veel publiek vooral gedurende het weekend. Bij alle grote orgels was constant belangstelling.
De keuze van de muziek werd ook hogelijk gewaardeerd. Ondergetekende draaide elke dag  de wals Amour et Printemps van Emile Waldteufel in een arrangement van
Carl Frei op De Lekkerkerker. Vele malen werd mij gezegd dat dit in Frankrijk een bekende melodie is daar het als Tune werd gebruikt in de T.V. serie Musique de l’indicatif du Ciné-Club. 

Het handdraaien aan De Lekkerkerker en Het Zonnetje dat enkele malen werd gedaan, trok veel bekijks. Uit het publiek kwam er ook af en toe iemand om het te proberen, dat lukte soms aardig.

Bij De Lekkerkerker werd gedanst op de Buddy Holly medley, Sway rumba en Swing that mood. Aan het eind van de zaterdagmiddag speelde De Lekkerkerker klassieke muziek op de Place de La Liberationo.a Cavalleria Rusticana van P. Mascagni en Don Pasquale van G. Donizetti. Beide arrangementen van Jan Kees de Ruijter.

Gedanst werd er op zaterdagavond bij De Ruisdael en De Westfries.De Floreal van Hiddo van Os bewoog zich regelmatig al spelende door het centrum van de stad en hij gaf op zaterdagavond nog wat entertainment aan het publiek

Bij Het Zonnetje kwamen een aantal schoolklassen kijken en luisteren en werd er uitleg gegeven hoe het orgel werkt. Het Zonnetje en De Lekkerkerker speelde op donderdag,vrijdag en zondag gezamenlijk om de beurt op de Place Darcy bij de Arc de Triompf. Op zaterdag was dat De Lekkerkerker en De Westfries en speelde Het Zonnetje op een andere plek.

De verzorging van de deelnemers was fantastisch, prima hotel en elke dag in SalleDevosge uitgebreid lunchen en dineren waar een cateringbedrijf de inwendige mens zeer goed verzorgde. Na het diner was er ook ruimte voor entertainment door bespelers met kleine handdraaiorgels. Enkele Hollandse deelnemers gaven ook nog wat accordeonmuziek weg.

Al met al was dit een geslaagd evenement waarin de orgels uit Nederland hun beste kunnen hebben getoond. Met veel plezier kunnen we hierop terugzien.
Met dank aan alle medewerkers in Dijon die belast waren met de organisatie en de catering.
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting
01. Dijon, 23-09-2015. Festivalposter
02. Gouda, 22 september 2015. Inpakken Lekkerkerker voor Dijon
03. Frankrijk, 23 september 2015. Onderweg naar Dijon
04. Frankrijk, 23 september 2015. Aankomst in Dijon
05. Dijon, 23 september 2015. Ries draait een klein handdraaiorgel
06. Dijon, 23 september 2015. Eet smakelijk
07. Dijon, 24-9-2015. Lekkerkerker en Zonnetje
08. Dijon, 24-09-2015. Zonnetje en Lekkerkerker
09. Dijon, 24-09-2015. Lekkerkerker
10. Dijon, 24-09-2015. Lekkerkerker
11. Dijon, 2409-2015. De Lekkerkerker bij de Arc de Triompf
12. Dijon, Zonnetje en Lekkerkerker
13. Dijon, 24-09-2015. Frans Pieter Meilink draait De Lekkerkerker
14. Djon, 24-09-2015. Frans Pieter Meilink draait De Lekkerkerker
15. Dijon, 24-09-2015. Frans Pieter Meilink draait De Lekkerkerker
16. Dijon, 24-09-2015. Frans Pieter Meilink draait De Lekkerkerker
17. Dijon, 24-09-2015. Lekkerkerker en Zonnetje
18. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker
19. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker bij de Arc  de Triompf
20. Dijon, 24-09-2015. Frans Pieter Meilink aan De Lekkerkerker
21. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker met Els en een Francaise
22. Dijon, 24-09-2015. Het Zonnetje en De Lekkerkerker
23. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker
24. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker
25. Dijon, 24-09-2015. de Lekkerkerker
26. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker
27. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker
28. Dijon, 24-09-2015. Belangstelling voor De Lekkerkerker
29. Dijon, 24-09-2015. Orgelfestival Zonnetje en Lekkerkerker
30. Dijon, 24-09-2015. Lekkerkerker
31. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker
32. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker
33. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker
34. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker
35. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker
36. Dijon, 24-09-2014 De Lekkkerker op het plein van de Marie
37. Dijon, 24-09-2015. Lekkerkerker en Zonnetje
40. Dijon, 24-09-2015. Frans Pieter en de Lekkerkerker
41. Dijon, 24-09-2015. Kapopzetter Ries en Chauffeur Frans Pieter van De Lekkerkerker
42. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker wacht tot hij door kan
43. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerkker
44. Dijon, 24-09-2015. Bij de Marie
45. Dijon, 24-09-2015. Lekkerkerker met Ries, Adrie en Frans Pieter Het Zonnetje
46. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker wacht
47. Dijon, 24-09-2015. Arc de Triompf
48. Dijon, 25-09-2015. Belangstelling voor De Lekkerkerker
49. Dijon, 25-09-2015. Johnny van Eijk aan de Lekkerkerker
50. Dijon, 25-09-2015. Frans Pieter Meilink draait De Lekkerkerker
51. Dijon, 26 september 2015. Frans Pieter Meilink in contact met Het Zonnetje en De Lekkerkerker
52. Dijon, 26 september 2015
53. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker
54. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker
55. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker voor De Marie
56. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker
57. Dijon, 26 september 2015. Belangstelling voor De Lekkerkerker
58. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker
59. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker
60. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker
61. Dijon, 26 september 2015 Aandacht voor De Lekkerkerker
62. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker
63. Dijon, 26 september 2015. Frans Pieter Meilink met De Lekkerkerker
64. Dijon, 26 september 2015. Een Frans meisje probeert te draaien aan De Lekkerkerker
65. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker
66. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker
67. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker
68. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker
69. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker
70. Dijon, 26 september 2015.Place de la Liberation. Zonnetje en Lekkerkkerker
71. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerkker op Place de la Liberation
72. Dijon, 26 september 2015. Zonnetje en Lekkerkerker
73. Dijon, 26 september 2015. Zonnetje en Lekkerkerker voor de Marie
74. Djon, 26 september 2015. Lekkerkerker en Zonnetje
75. Dijon, 26 september 2015. Frans Pieter Meilink
76. Dijon, 26 september 2015. Zonnetje en De lekkerkerker
77. Dijon, 26 september 2015. Orgelfestival
78. Dijon, 26 september 2015
79. Dijon, 26 september 2015. Ries zoekt een boek op bij De lekkerkerker
80. Dijon, 26 september 2015. Zonnetje en De Lekkerkerker
81. Dijon, 27 september 2015. De lekkerkerker
82. Dijon, 27 september 2015. Lekkerkerker
83. Dijon, 27 september 2015. Lekkerkerkker
84. Dijon, 27 september 2015. Lekkerkerker
85. Dijon, 27 september 2015. Lekkerkerker
86. Dijon, 27 september 2015. Lekkerkerker
87. Dijon, 27 september 2015. Lekkerkerker
88. Dijon, 27 september 2015. Lekkerkerker
89. Dijon, 27 september 2015. Lekkerkerker
04-09-2015 - 70 jaar bevrijding
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting
01. Gouda, 4 september 2015. De Lekkerkerker is klaar voor de taptoe
02. Gouda, 4 september 2015 De Lekkerkerker wacht op het startsein
03. Gouda, 4 september 2015. De Lekkerkerker staat klaar nu de regen nog weg
04. Gouda, 4 septemebr 2015. Het publiek wacht in de regen
05. Gouda, 4 september 2015. De Lekkerkerker voorzichtig uitpakken
06. Gouda, 4 september 2015. De Lekkerkerker gaat spelen voor de taptoe
07. Gouda, 4 september 2015. De Lekkerkerker
08. Gouda, 4 september 2015. De Lekkerkerker op de taptoe
09. Gouda, 4 september 2015. De Lekkerkerkerf op de taptoe
10. Gouda, 4 september 2015. De Lekkerkerker
11. Gouda, 4 september 2015. De Lekkerkerker. Het is even droog
12. Gouda, 4 september 2015. De Lekkerkerker op de taptoe
13. Gouda, 4 september 2015. 70 jaar bevrijding De Lekkerkerker
14. Gouda, 4 september 2015 70 jaar bevrijding Gouda met De Lekkerkerker
15. Gouda, 4 september 2015. 70 jaar bevrijding. De Lekkerkerker
16. Gouda, 4 september 2015. Moeder en dochter bij 70 jaar bevrijding voor De Lekkerkerker
09-06-2015 - Bij 'Cercle Royal Caulois, Artistique et Littéraire aan de Wetstraat 5 in Brussel
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting
1 juni 2015
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting
31 mei 2015 - K.D.V. Contactdag Openluchtmusum Arnhem
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting
30 mei 2015
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Voor de St. Petrus Basiliek in Boxtel
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting
05 mei 2015 - Bevrijdingsdag 
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting
11-04-2015 - De Raam en Oost- en Westhaven
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting